Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

RESOLUCIÓ EMO/2747/2011, de 14 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, i se'n fan públiques les convocatòries per a l'any 2011.
Per mitjà de la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol (DOGC núm. 5928,
de 26.7.2011), s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions
empresarials d'alt impacte, i se n'obren les convocatòries per a l'any 2011.

Enllaç a Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte."

Microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d'INICIA

El Departament d'Empresa i Ocupació i Microbank de La Caixa, han signat un nou conveni de col·laboració per tal d'oferir microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d'INICIA. La principal novetat respecte als productes que ja teníem és que no es requeriran garanties ni avals per a la seva formalització (excepte per a persones jurídiques)

Les condicions són les següents:

Import màxim: 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió)
Beneficiaris: Persones físiques amb un projecte d'autocupació. Professionals autònoms amb rendes fins a 60.000 euros. Persona jurídica (Microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació anual inferior a 500.000?)
Periodicitat: Mensual
Termini: 60 mesos inclosos 6 mesos de carència opcional
Tipus d'interès: 7,75%, fix tota la vida de l' operació. Sense comissió d'obertura i d'estudi.
Garanties: Sense garantia real ni condició d'avals, excepte quan el titular sigui una persona jurídica, que es requerirà aval necessàriament.

Així mateix us informem que s'han actualitzat les condicions dels convenis per als préstecs INICIA amb el BBVA i el Banc de Sabadell.

Teniu tota la informació disponible sobre aquestes novetats a la Guia de Finançament del portal INICIA.Enllaç a Microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d'INICIA"

Ajuts i finançament d' ACC1Ó 2012

Us oferim un conjunt de recursos que us ajudaran a afrontar totes les fases de l'activitat internacional: iniciació, expansió i consolidació.
INTERNACIONALITZACIÓ: Préstec i+i, Iniciació a l'Exportació, Incorporació de Talent per a la Internacionalització, Beques a Empreses a l'Estranger, Internacionalització Agrupada, Missions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament.
INNOVACIÓ: Préstec i+i, Innoempresa ? Projectes d'Innovació, Nuclis d'innovació tecnològica ? Projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D), Inversions empresarials d'alt impacte, Plans d'actuació d'unitats de valorització, Xarxes d'Inversors Privats, XIP, Tecnio.
GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL: 360º Competitivitat.1a convocatòria: 08/03 a 12/04. 2a convocatòria: 16/04 a 28/06. 3a convocatòria: 02/07 a 11/10

Enllaç a Ajuts i finançament d' ACC1Ó 2012 "