Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament d'autònoms i microempreses.

Ordre EMO/167/2012, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament d'autònoms i microempreses i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2012 per a la línia de finançament per a autònoms i comerços i la Resolució del del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, sobre publicació d'unes bases per a la concessió d'ajuts.

Amb aquesta finalitat, el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant la
Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom ha implementat
aquesta línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament d'autònoms i
microempreses, amb l'objectiu de facilitar el seu accés al finançament bancari.

Convocatòria 2012 d'ajudes per a entitats de caràcter local

Ordre IET/966/2012, de 26 de abril, per la qual es convoca per a l'any 2012 la concessió d'ajudes per a entitats de caràcter local dins del Subprograma d'accions estratègiques per al foment de l'emprenedoria del Programa Emprenem Junts.

Nova línia d'incentius 2012 adreçada a impulsar el comerç, els serveis, l'artesania i la moda.

La Generalitat posa en marxa una nova línia d'incentius adreçada a impulsar la competitivitat i la cooperació empresarial en el comerç, els serveis, l'artesania i la moda. En total, aquesta convocatòria d'incentius destinarà una dotació de 12 milions d'euros per a la millora de la competitivitat del comerç, dels serveis, de l'artesania i de la moda, amb la finalitat d'establir un model de comerç basat en la cooperació empresarial.

Més informació a l'enllaç.

Enllaç a Nova línia d'incentius 2012 adreçada a impulsar el comerç, els serveis, l'artesania i la moda."

Mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Nova convocatòria del Pla Renova't d'enllumenat per a comerços 2012.

El Pla Renova't d'enllumenat per a comerços de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) té l'objectiu d'impulsar la substitució de les instal·lacions d'il·luminació interior dels comerços per tal de millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia.
L'ajut està destinat a la substitució de l'enllumenat interior de comerços i altres establiments de cara al públic per tecnologies més eficients, i també s'aplica a la incorporació o substitució de sistemes de control i de regulació de l'enllumenat i detectors de presència.
L'ajut que es pot obtenir és d'un màxim del 30% del cost elegible de la nova instal·lació o de 15.000? per sol·licitant.
El termini per presentar sol·licituds és del 15 de febrer del 2012 fins el 30 d'abril del 2012, o fins l'exhauriment del pressupost disponible.
Per a qualsevol dubte o consulta, es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic enllumenat2012@plarenovat.cato bé al telèfon 93 484 99 99.

Enllaç a Nova convocatòria del Pla Renova't d'enllumenat per a comerços 2012."