Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Nova línia d'incentius 2012 adreçada a impulsar el comerç, els serveis, l'artesania i la moda.

La Generalitat posa en marxa una nova línia d'incentius adreçada a impulsar la competitivitat i la cooperació empresarial en el comerç, els serveis, l'artesania i la moda. En total, aquesta convocatòria d'incentius destinarà una dotació de 12 milions d'euros per a la millora de la competitivitat del comerç, dels serveis, de l'artesania i de la moda, amb la finalitat d'establir un model de comerç basat en la cooperació empresarial.

Més informació a l'enllaç.

Enllaç a Nova línia d'incentius 2012 adreçada a impulsar el comerç, els serveis, l'artesania i la moda."

Mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Nova convocatòria del Pla Renova't d'enllumenat per a comerços 2012.

El Pla Renova't d'enllumenat per a comerços de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) té l'objectiu d'impulsar la substitució de les instal·lacions d'il·luminació interior dels comerços per tal de millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia.
L'ajut està destinat a la substitució de l'enllumenat interior de comerços i altres establiments de cara al públic per tecnologies més eficients, i també s'aplica a la incorporació o substitució de sistemes de control i de regulació de l'enllumenat i detectors de presència.
L'ajut que es pot obtenir és d'un màxim del 30% del cost elegible de la nova instal·lació o de 15.000? per sol·licitant.
El termini per presentar sol·licituds és del 15 de febrer del 2012 fins el 30 d'abril del 2012, o fins l'exhauriment del pressupost disponible.
Per a qualsevol dubte o consulta, es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic enllumenat2012@plarenovat.cato bé al telèfon 93 484 99 99.

Enllaç a Nova convocatòria del Pla Renova't d'enllumenat per a comerços 2012."

Institut Català de les Industries Culturals. Convocatòria per a la concessió de subvencions.

RESOLUCIÓ
CLT/2956/2011, de 15 de desembre, per la qual es modiica la dotació pressupostària
de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
no competitiva, a empreses i entitats per a l'assistència i la participació en fires,
festivals i mercats internacionals.

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

RESOLUCIÓ EMO/2747/2011, de 14 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, i se'n fan públiques les convocatòries per a l'any 2011.
Per mitjà de la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol (DOGC núm. 5928,
de 26.7.2011), s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions
empresarials d'alt impacte, i se n'obren les convocatòries per a l'any 2011.

Enllaç a Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte."