Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que regulen les taxes i impostos municipals vigents.

Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2017 adreçades a les empreses Icono pdf

Ordenances fiscals 2017

Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2016 adreçades a les empreses Icono pdf

Ordenances fiscals 2016

Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2015 adreçades a les empreses Icono pdf

Ordenaces fiscals 2015

Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2014 adreçades a les empreses Icono pdf

Ordenances fiscals 2014

Ordenances fiscals 2013