El sector econòmic és un àmbit que, com qualsevol altre, forma part de la nostra manera de ser i ens identifica. Per això, la llengua també hi és present. La llengua permet la comunicació i el català ha de ser una de les claus que obri la porta cap al client.

Els estudis demostren que etiquetar en català no tanca portes. Al contrari, el català és vist com una manera de posar-se al dia, com un benefici més. Per això, el català és una de les llengües amb més presència a Internet.

D’altra banda, segons la Llei 1/1998, de política lingüística i, posteriorment , la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, les empreses i els establiments oberts al públic han de poder atendre oralment i per escrit en la llengua oficial que els clients escullin; han de tenir els rètols fixos, els cartells i les llistes de preus almenys en català; cal que expedeixin els pressupostos, les factures i els tiquets de caixa almenys en català; els fullets, catàlegs, tríptics... també els han de tenir almenys en català, etc.

Per fer possible el compliment del que estableix la llei, des del Servei de Català:

- oferim assessorament lingüístic gratuït:

- elaborem materials amb nocions de llengua relacionades amb el llenguatge comercial

- proporcionem informació relacionada amb l’ús de la llengua als comerços i les empreses

- organitzem cursos de català oral i escrit, de tots els nivells

Comproveu si esteu al dia: Llenguatest Consum (autodiagnosi sobre les obligacions lingüístiques del Codi de consum de Catalunya).

catal-i-empresa