Recursos

Vídeos i guies elaborats per l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb l’objectiu d’informar, sensibilitzar, i donar suport a l’emprenedor en la posada en marxa del seu projecte empresarial.