Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2017 adreçades a les empreses

Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2017 adreçades a les empreses  Icono pdf

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018

 

DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Imatge DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Ordenances fiscals 2017

Les ordenances fiscals (preus públics, taxes i impostos municipals) per l'any 2017 que van ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament.

Enllaç a Ordenances fiscals 2017

Calendari d'obertura dels establiments comercials 2018