Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats

Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (aprovats el 18 d’octubre de 2016).

DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Imatge DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Ordenances fiscals 2019

Les ordenances fiscals (preus públics, taxes i impostos municipals) per l'any 2019 que van ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament.

Enllaç a Ordenances fiscals 2019

BOE- Boletín Oficial del Estado

Imatge BOE- Boletín Oficial del Estado

Festes laborals, festes locals i festius d'obertura comercial autoritzada 2019