Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2018 adreçades a les empreses

Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2018 adreçades a les empreses 

DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Imatge DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Ordenances fiscals 2018

Les ordenances fiscals (preus públics, taxes i impostos municipals) per l'any 2018 que van ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament.

Enllaç a Ordenances fiscals 2018

BOE- Boletín Oficial del Estado

Imatge BOE- Boletín Oficial del Estado

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018