Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats

Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (aprovats el 18 d’octubre de 2016).

Festes laborals, festes locals i festius d'obertura comercial autoritzada 2019

 

DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Imatge DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2018 adreçades a les empreses

Resum bonificacions en les ordenances fiscals 2018 adreçades a les empreses 

BOE- Boletín Oficial del Estado

Imatge BOE- Boletín Oficial del Estado