12/11/2018 | notícies

Trobada anual adreçada a emprenedors i empresaris per fer sinergies, cooperar, compartir experiències i crear xarxa en el territori

slide 9 trobada 

Vine a informar-te sobre les noves mesures del treball autònom, les bones pràctiques d’emprenedors que han consolidat el seu negoci i amplia la teva xarxa de contactes!

Tots els emprenedors i empresaris que s’inscriguin a la trobada tindran l’opció de començar a relacionar-se els dies previs amb els participants a través del grup de Facebook creat per a aquest esdeveniment i  se seleccionaran cinc emprenedors i cinc empresaris que explicaran el seu projecte en la dinàmica de networking. L'acte tindrà lloc al Centre de Serveis a les Empreses Joan García Nieto. Al finalitzar, es lliurarà una llista amb els contactes de tots els participants.  

Programa:

  • 15.30 h Benvinguda a càrrecdel regidor d’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei, Marcel Marín Rillo
  • 15.35 h Ponència introductòria
    “El treball autònom a Catalunya: actualitat i mesures previstes per al futur”, a càrrec  de la Sra. Vanessa López Pocostales, secretària d’Organització i responsable de l’Àrea Laboral de la CTAC
    Presentació del decàleg de bones pràctiques d’empreses  consolidades, a càrrec d’Eulàlia Balañà i Quintero, consultora d’empreses
  • 16.15 h Dinàmica de networking: presentació dels projectes seleccionats i trobada i intercanvi amb altres empreses i emprenedors, dinamitzat pel Sr. Toni Marín Moya, periodista i secretari de la CTAC.
  • 18.00 h Previsió de fi de l’acte

Inscripcions trucant al 93 668 48 12, ext. 2216 i fent clic en el següent enllaç

 

14/11/2018 | notícies

2ª Convocatòria subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018


S'ha obert la segona convocatòria per promoure la mobilitat sostenible fomentant l'ús de la bicicleta elèctrica i subvencionant la compra de bicicletes elèctriques.

La subvenció va dirigida a persones físiques que resideixin en qualsevol dels 36 municipis de l’AMB i persones jurídiques públiques o privades, que tinguin un centre de treball en un municipi de l’ AMB.

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball en els municipis de l’AMB.

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, de pedaleig assistit i un equipament estàndard.

Els beneficiaris hauran de dirigir-se a una entitat col·laboradora on hauran d'emplenar una sol·licitud de subvenció. Fent clic aquí  obtindreu el detall de totes les entitats col·laboradores on podreu fer-ho.

Per a aquesta convocatòria, l’AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica. El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció serà d'1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

El termini de sol·licituds serà fins al 31 de desembre de 2018 o fins que s’exhaureixi el crèdit.

Per qualsevol aclariment podeu trucanr al 93.680.02.97 de 8h a 15h o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Més informació


 

14/11/2018 | notícies

2a Convocatòria de subvenció en espècie de cessió de bicicletes, a empreses de l'àmbit metropolità

Segona convocatòria de subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, del programa BICIEMPRESA.

L'objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d'aparcament segur, en bona part disponible al costat d'estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia).

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard.

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un o més d'un dels 36 municipis de l'AMB.

L'usuari de la bicicleta serà un treballador de l'empresa, tant per a desplaçaments in itinere (entre la seva residència i el centre de treball), com també per a desplaçaments en missió (serveis o gestions que formen part de l'activitat econòmica).

L'AMB fixa un termini màxim de presentació de sol·licituds de subvenció a aquesta convocatòria que anirà fins el 17 de desembre de 2018.

Es podrà sol·licitar una subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal durant 6 mesos d'un màxim de 5 bicicletes (elèctriques o mecàniques, de passeig o plegables) per cada empresa sol·licitant.

Icono pdf  Més informació