28/01/2019 | notícies

Informació d’interès pels afectats pels talls d’electricitat

El passat diumenge 20 de gener gairebé 350 abonats del centre de Molins de Rei van quedar-se sense subministrament elèctric durant aproximadament 9 hores. Des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) es donen les indicacions a les persones i empreses afectades sobre els seus drets i els passos que han de seguir per fer les reclamacions oportunes.

El tall de subministrament va afectar els carrers Rafael Casanova, plaça del Mercat, el Passeig Pi i Margall i trams del carrer Major i Àngel Guimerà. La incidència va tenir el seu origen en uns fusibles fosos d’un centre de transformació ubicat a la plaça de la Creu. Aquest tipus d’averia és clarament imputable a la companyia distribuïdora, que té l’obligació de compensar a les persones afectades.

La normativa vigent contempla uns valors de qualitat del subministrament que fixen un màxim d’hores anuals d’interrupció de servei per una banda, i un màxim de talls o microtalls anuals per l’altra. Si se superen els valors de qualitat permesos, les persones abonades han de ser indemnitzades dins del primer trimestre del següent any, aplicant el pertinent descompte a la seva factura. En aquest cas, només amb el tall patit el passat diumenge, ja se superen els límits permesos pel que fa la quantitat d’hores màximes d’interrupció.

A part d’aquestes compensacions, també es podrà reclamar la indemnització per danys i prejudicis que aquests talls hagin provocat. Per exemple si s’ha perdut aliments del frigorífic, o algun aparell s’ha fet malbé per culpa de l’alteració en la tensió elèctrica.

Pel que fa la pèrdua d’aliments, si es disposa del tiquet de compra és molt important conservar-lo. En cas contrari pot ser aconsellable fer una fotografia de l’interior del frigorífic, i presentar el tiquet de compra de la futura compra que substitueixi aquests aliments.
Si algun aparell elèctric s’ha fet malbé, caldrà aportar factura de reparació o informe tècnic que acrediti que no és reparable i adjuntar la factura de compra de l’aparell que el substitueixi.

En ambos casos és molt aconsellable posar-se en contacte amb la companyia amb la que es tingui contractada l’assegurança de la llar i revisar-ne les condicions, ja que sovint cobreix els danys provocats per talls de subministrament elèctric.

En el cas de negocis i comerços, disposen dels mateixos drets que les persones físiques, i per tant, a part de les indemnitzacions automàtiques previstes, també tenen dret a reclamar els danys i prejudicis acreditables. En aquests casos, a part dels aliments o aparells deteriorats, també es pot reclamar en concepte de “lucre cessant”, és a dir la pèrdua econòmica que el negoci hagi patit per no poder dur a terme la seva activitat habitual. Per demostrar el lucre cessant caldrà acreditar la facturació habitual generada.

Recordem que el Codi de Consum de Catalunya considera que les microempreses tenen consideració de persones consumidores respecte la companyia elèctrica, i per tant poden dirigir-se als organismes de consum, com l’OMIC de Molins de Rei com qualsevol altre persona afectada.

Com reclamar?

- En primer lloc cal realitzar una reclamació a la companyia elèctrica. La normativa contempla la opció de dirigir-se a la pròpia comercialitzadora amb la que es tingui contractat el servei per tal que vehiculi la reclamació, a través del número d’atenció al client que aparegui a la factura. Si s’opta per contactar directament amb l’empresa distribuïdora ho podeu fer al 800 760 706.
IMPORTANT: Cal sol·licitar el número de reclamació o incidència per tenir constància que s’ha realitzat el tràmit

- La companyia disposa d’un termini màxim de 30 dies per donar una resposta. Si transcorregut aquest termini no teniu resposta a la reclamació, o aquesta és negativa, us podeu dirigir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Molins de Rei. Podeu sol·licitar cita prèvia al telèfon 936 800 370.

- Si la companyia asseguradora no vol cobrir els danys, i creieu que el sinistre està inclòs en la vostra pòlissa, també us podeu dirigir a l’OMIC.

Nota de premsa

24/01/2019 | notícies

L’Ajuntament i la UPC signen un acord de col·laboració

SIGNATURA CONVENI UPC 2019

La UPC i l’Ajuntament de Molins de Rei han signat un acord marc de col·laboració, de tres anys de durada prorrogables, per promoure activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i transferència de tecnologia.
La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i l’Ajuntament de Molins de Rei han signat un acord marc de col·laboració a partir del qual ambdues institucions es comprometen a impulsar conjuntament activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i transferència de tecnologia desenvolupada per la Universitat.

Pel que fa a recerca i transferència de tecnologia es col·laborarà en projectes conjunts, susceptibles de valoritzar-se en l’àmbit de propostes europees.

En aquest àmbit, també s’organitzaran activitats de promoció de la recerca i el desenvolupament tecnològic, especialment relacionades amb el territori i el teixit econòmic i social. El conveni també preveu accions de cooperació per al desenvolupament i altres actuacions de repercussió social, com ara l’elaboració de propostes de suport a projectes de cooperació internacional.

D’altra banda, ambdues institucions s’han compromès a cooperar en el desenvolupament de la ciència i la tecnologia de projectes innovadors impulsats per empreses de Molins de Rei. Concretament, es donarà suport a projectes empresarials d’aquest municipi basats en les tecnologies de la Indústria 4.0. Així mateix, es col·laborarà amb emprenedors locals que necessitin suport tecnològic per desenvolupar els seus projectes.

La UPC també treballarà amb el consistori per promoure la ciència i la tecnologia als centres educatius del municipi i fomentar accions adreçades als alumnes d’aquests centres.

L’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, que l’esperit d’aquest acord és “aprofitar i difondre al màxim el coneixement que hi ha a la Universitat, i transferir-lo a les empreses, centres docents i al propi ajuntament de Molins de Rei”. Casals també ha destacat que “amb aquest tipus d’acords la Universitat es pot acostar a les ciutats i viles on viuen els seus propis professors i investigadors”. De la seva banda, el rector de la UPC, Francesc Torres, ha subratllat que “promoure la tecnologia entre les empreses és la millor manera de fer país i de fomentar les vocacions tecnològiques, especialment entre les dones”.

Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment es constituirà una comissió mixta presidida per Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC.

Nota de premsa

11/01/2019 | notícies

L'impacte de la transformació digital en les cooperatives

COOPERATIVES 2019

La transformació digital i la indústria 4.0 són conceptes que sovint es perceben com quelcom molt llunyà, només a l’abast de les grans corporacions. No obstant això, tenint en compte els beneficis competitius que les tecnologies de la Indústria 4.0 poden aportar, veurem que ambdós conceptes són d’aplicació en empreses de qualsevol mida i sector i les cooperatives no en són una excepció, amb independència quin sigui el seu àmbit d’actuació.

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei en el marc de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat organitzem la jornada L’impacte de la transformació digital en les cooperatives, que tindrà lloc el dijous 31 de gener de 2019 Centre Cívic la Federació Obrera (C. Jacint Verdaguer, 48),en el marc de la 168a Fira de la Candelera de Molins de Rei.

L’objectiu d’aquesta jornada és difondre els avantatges i les oportunitats de negoci de la digitalització a les empreses, des del punt de vista de les cooperatives, a partir de l’experiència de Genís Roca, soci Fundador i president de l’empresa RocaSalvatella, Miquel Àngel Rubert d’Equip 40, SCCL i Tomàs Llompart de SUARA, SCCL. L’acte serà moderat per Guillem Pèrdrix, director de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

 • 16.15 h Acreditacions
 • 16.30 h Benvinguda
 • 16.35 h “El futur del treball en temps digitals (i que caldrà per sobreviure-hi)”
  • Genís Roca
  • Soci fundador i president de l’empresa RocaSalvatella, expert en estrategia, transformació digital i coautor del primer llibre publicat a Espanya sobre el fenòmen de la Web 2.0.
 • 17.15 h Cas d’èxit: “Gestió de la informació clínica dels CDIAP a través d’un aplicatiu informàtic”
  • Miquel Àngel Rubert
  • Equip 40, SCCL
 • 17.30 h Cas d’èxit: “L’Oficina de transformació digital de Suara”
  • Tomàs Llompart
  • Membre de l’Oficina de Transformació digital de Suara, SCCL
 • 17.45 h Torn obert de preguntes
 • 18.15 h Cloenda

Pots fer la inscripció a la jornada fent clic aquí